ROMBOUTS ADVIES

Peter Rombouts
J. van Wassenaerstraat 13
7482 AZ Haaksbergen
Tel: 053 57 290 67
Fax: 053 57 431 84
Mobiel: 06 51 82 08 37
info@romboutsadvies.nl

Organisatieadvies

We zijn een bedrijfsorganisatie- en adviesbureau gericht op de effectiviteit en efficiëntie van o.a. de communicatie, processing en logistiek in het midden- en kleinbedrijf, profit- en non-profitinstellingen. ROMBOUTS ADVIES verbetert de informatie-en goederenstroom en is gericht op de ontwikkeling en verhoging van kwaliteiten van mensen en middelen in organisaties.

We zijn hét bureau dat advies en ondersteuning geeft en samen met de opdrachtgever werkt aan mogelijke verbetervoorstellen. We doen wat gedaan moet worden om snel resultaten te boeken. Er worden geen dikke onleesbare rapporten gemaakt, maar wij zorgen voor een kort en bondig verslag van de bevindingen met een plan van aanpak. Samen met de opdrachtgever kan er dan uitvoering worden gegeven aan het plan van aanpak.
Volgens die werkwijze is het mogelijk om op korte termijn een nóg beter gestructureerde organisatie neer te zetten.
Door jarenlange managementervaring, in een verkoop- en productieorganisatie heeft de wijze van werken zijn vruchten reeds vele malen afgeworpen.
Door coachend en probleemoplossend samen te werken met de opdrachtgever en haar medewerkers zal er op een kundige en ontspannen wijze snel resultaat geboekt kunnen worden.

ROMBOUTS ADVIES kan u van dienst zijn op projectbasis maar ook voor enkele uren per week kunt u gebruik maken van de expertise van Peter Rombouts. ROMBOUTS ADVIES is inzetbaar op zeer verschillende werkterreinen, bijvoorbeeld in- en verkooporganisaties, kwaliteit- en arbo-advies, verandermanagement, productiebedrijven, training, personeelsadvies, coaching etc.

Peter Rombouts is de organisatieadviseur die over uw schouder meekijkt en u gericht advies geeft.

Organisatieadvies:

- totale bedrijfsscan
- administratieve organisatie

Logistiek:

- interne informatie- en goederenstroom
- externe informatie- en goederenstroom

Bedrijfstrainingen:

- leidinggeven
- beroepshouding en motivatie
- communicatie

Verkoop- en inkoopbeleid:

- planning
- advies
- beleid

Kwaliteitszorg, Milieu en Arbo:

- proces- en werkomschrijvingen
- werkplekinrichtingen
- afvalbeperkende maatregelen

Personeel en organisatie:

- ontwikkeling en implementatie personeelsbeleid
- onderzoek, advies, invoering voorwaarden
- taak- en functieomschrijvingen

Productie:

- besturen bedrijfsprocessen
- voorraadbeheer

Communicatie:

- interne communicatie
- externe communicatie